Audit SW & HW

SW audit je proces, v jehož průběhu se zjišťuje aktuální stav software a tento reálný stav se porovnává s evidencí SW ve společnosti na základě faktur. Zjištěné rozdíly je nutno řešit v souladu s koncepcí společnosti a na základě uvedení legálnosti SW do vyrovnaného stavu.

Základním cílem správy software je dosažení maximální efektivnosti a návratnosti investičních prostředků vložených do nákupu software. Dalším cílem je vytvoření dlouhodobé koncepce výpočetní techniky a předání osobní odpovědnosti jednotlivým uživatelům. Úspor se dosahuje řízenou legalizací softwaru, zejména multilicenčními nákupy, které mohou přinášet úsporu až 50% z pořizovací ceny, ale také mazáním nepotřebného a nelegálního softwaru.

Zajistěte si i Vy legální software!

Pravidelnou kontrolou také minimalizujeme možnost případných postihů za užívání nelegálního software i když jste jej neinstalovali Vy jako majitelé ale třeba zaměstnanci vaší firmy. Právní odpovědnost padá v každém případě na majitele firmy nebo jednatele či jinou pověřenou osobu.

HW audit pomáhá odhalovat nejen aktivní stav Vašeho HW, ale také monitoruje průběh oprav který je důležitý pro rozhodnutí o morální a technické nezpůsobilosti sledovaného HW. Ukáže Vám, že opravy daného HW již přesáhly hodnotou cenu nového PC a tím šetří Vaše finanční prostředky. (známe případ, kdy klient v zájmu úspor nechal opravovat a upgradovat svůj HW tak dlouho, až součet oprav dělal skoro dvojnásobek ceny nového PC, které by bylo o mnoho výkonnější).

 

Objednávka