Sítě WLAN

Síť WLAN je bezdrátová síť pracující v pásmu 2,4GHz nebo 5GHz . Dovoluje propojení a vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými počítači, servery a ostatními síťovými zařízeními bez nutnosti budování strukturovaných kabeláží, bez nutnosti provádění stavebních úprav. Síť WLAN je ideální řešení pro firmy, které chtějí dynamicky reagovat na kapacitní požadavky lokální sítě, firmy s mobilními zaměstnanci, atd.
Bezdrátovou síť je možné integrovat do stávající struktury pevné sítě LAN a vytvořit tak univerzální celek, který uspokojí požadavky všech uživatelů.

wlan.gif

Síť WLAN se dá využít i k propojení sítí LAN, které jsou od sebe vzdálené několik kilometrů. Například k propojení dvou provozoven.

Nabízíme


Objednávka