Vzdálená správa PC

Služba vhodná pro vzdálenou správu PC klienta z místa sídla naší společnosti formou propojením PC klienta s PC servisní společnosti přes internet. Vhodné pro nastavení OS, úpravu aplikací v OS Windows, instalaci driverů tiskáren, SCSI zařízení, LPT, apod.

K této službě je nutné připojení k internetu (přes modem, nebo pevné připojení a pracovní prostředí OS Windows). Ovládací software pro komunikaci je klientovi zapůjčen a zůstává majetkem servisní společnosti. Pro tuto službu je nutné sepsání Smlouvy o plnění servisního programu, a to i v případě, že klient od naší společnosti odebírá jinou službu (speciální servisní program).

Jak vše funguje?

Seznámení se službou, jak ji lze sjednat a využít v praxi

První návštěva u klienta: upřesnění nabízené služby, sjednání smluvních podmínek s individuálním rámcem plnění dle potřeb klienta, instalace obslužného SW a jeho konfigurace, seznámení s obsluhou SW.

Po vyhotovení Smlouvy o poskytování servisních služeb a jejich oboustranném stvrzení podpisy (zaslání pozemní poštou, bez nutnosti fyzické návštěvy).

Zahájení poskytování vlastní služby Vzdálená správa PC. Klient telefonicky sdělí daný problém a dohodne si s technikem servisní zásah formou vzdálené správy. Ve sjednanou dobu klient spustí PC a vyčká kontaktu ze strany servisní společnosti (které bude provedeno prostřednictvím propojení servisního PC a klientova instalovaným SW který umožní servisní společnosti provedení všech potřebných servisních výkonů u klienta tak, jako by u tohoto PC seděl (bez fyzické návštěvy).

Pro sjednání služby plně postačuje jedna fyzická návštěva u klienta. Veškeré další servisní výkony (v rámci technických možností této vzdálené správy) na zařízení klienta budou poskytovány již prostřednictvím této služby. V případě zjištění jakýchkoliv neřešitelných stavů, přejde tato služba na pozici dalších servisních výkonů, které tyto potíže odstraní...

Objednávka