Bezpečnostní zálohování dat

Naše společnost poskytuje provedení částečného (jen vybrané složky) nebo kompletního bezpečnostního zálohování dat. Bezpečnostní záloha dat mnohdy uchrání všechna data klienta před poškozením, nebo zajistí bezproblémovou obnovu chodu zařízení při jeho pádu. Zálohování je prováděno buď automaticky pomocí nástrojů OS, nebo v pravidelných termínech na naší zálohovací jednotku, ze které potom vyrobíme záložní CD nebo DVD. Data mohou být duplicitně uložena i u naší společnosti aby v případě ztráty nebo poškození nosičů u klienta byla důležitá data uchována.

Před provedením servisního výkonu

Zálohování dat před prováděním servisních výkonů na HW vybavení klienta (je-li tato záloha nutná s ohledem na bezpečné uchování dat před provedením sjednaného servisního výkonu). Služba se provádí na žádost klienta a je provedena dle individuálního stavu zařízení klienta.

Bezpečnostní záloha

Dalším druhem zálohování je provedení tzv. pravidelné záložní kopie, která slouží pro zajištění pravidelné archivace stavu zařízení a předchází tak mnohým nepříjemných stavům, při vážném poškození datových nosičů zařízení.

Objednávka